Šindele - Šindele - CZ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Šindele

Šindele jsou štípané a opracovávané pouze ručně, především z modřínového a smrkového dřeva, které je řezané s ohledem na správné měsíční fáze


TECHNICKÉ PARAMETRY

ŽIVOTNOST ŠINDELOVÝCH STŘECH: Mnoholetá znalost používání šindele a dokonalé zachování stoletých ještě dnes funkčních střech v alpských oblastech, nám dovoluje ZARUČIT, že šindelové střechy (správně provedené, dle našich instrukcí) mají životnost více jak sto let
ROZMĚRY: Šindele jsou vyráběné v délkách 30, 40, 50 a 60cm a v šířce od 5 do 20cm. Každopádně dle našich zkušeností je nejoptimálnější používání šindele o délce 50cm, zatímco šindele o délce 30cm jsou používány především v první řadě na začátku pokládky
VÁHA
: Váha šindele se pohybuje mezi 14kg – 30kg/ mq podle druhu šindele
OCHRANA DŘEVA: Mnohaleté zkušenosti v používání šindele nám prokázaly, že šindele nesmí být ničím ošetřené. Jejich přirozená proměna barvy do různých odstínů šedi, způsobená oxidačním procesem smůly, je zcela normální. V případě, že musí mít jiný odstín barvy než barvu přírodní, je možné je ošetřit barevným impregnačním prostředkem
OHNIVZDORNOST:
Chemicky neošetřené šindele vyhovují i po působení povětrnostních vlivů   směrnicím DIN 4102, část 7 a jsou tudíž považovány za odolné proti ohni a horku.
SKLON STŘECHY: Aby byla zaručena absolutní nepropustnost střechy, tak  její sklon musí být minimálně 30%. A to při pokládce provedené trojím krytím. Při sklonu střechy nižším nežli udávaných 30% nebo při dvojím krytím, je nutné počítat s nepromokavou izolací pod šindele a délka šindele by neměla být menší jak 50cm
VZDÁLENOST NEBO ROZTEČ MEZI ŘADAMI: Vzdálenost mezi řadami záleží na délce šindele
   
- dvojí krytí s trojím překladem po 14.5cm, 19.5cm a 24.5cm                                                                
   
- trojí krytí se čtyř překladem po 9.5cm, 13cm a 16.5cm
VĚTRÁNÍ: Šindelové střechy vyžadují řádnou dostačující ventilaci, aby mohly rychle a přirozeně schnout. Musí být zaručena dostatečná ventilace mezi krytinou ze šindele a krytinou pod šindelemi a ta nesmí být menší jak 40mm     
SPOTŘEBA: Spotřeba šindele je závislá na druhu střechy.
Odpad z odřezů se pohybuje mezi 3%-10% a to v závislosti na velikosti, typu a struktury střechy
RÁM A DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STŘECHY: Osová vzdálenost mezi trámy a krovy nesmí přesahovat 100cm. Příčné střešní latě,
potřebné k upevnění šindele , musí být připevněny na bytelnou konstrukci, a to se hřebíky o průměru minimálně 2.5mm a o délce přesahující alespoň 60% tloušťky latě. Tloušťka latí musí být minimálně 40mm
PŘIPEVNĚNÍ ŠINDELE: Pro jejich přichycování jsou vhodné antikorozní hřebíky (pozinkované nebo zinko-kadmiové)
dle norem DIN 17440. Každá šindel musí být připevněna dvěma hřebíky: doporučuje se střídat úzké a široké šindele. Při pokládce je třeba dbát, aby bylo vidět co nejméně hřebíků. Již přichycené hřebíky je třeba překrývat minimálně 15mm další šindelí při vytváření další řady. Je povoleno připevňování nýty, pakliže je dodržován výše popsaný postup a je proveden kvalitně
SPOJE A MEZERY ŠINDELÍ:
Při upevňování šindelí je třeba počítat s jejich příčným pohybem o 3-5mm. Velikost mezery mezi šindelemi záleží na stupni vlhkosti dřeva (čím je šindel při pokládání sušší, tím musí být jejich vzdálenost větší). Boční pohyb mezer mezi řadami předchozími a následujícími musí být minimálně 20mm
DETAILY POKLÁDKY
:
Střechy a jiné krytiny vytvořené našim kvalifikovaným personálem a výše popsané informace jsou vytvořené dle běžných způsobů postupu práce. Pakliže si klient chce pokládku provést sám, mu k dispozici jak k dodání potřebných nákresů pro pokládku latí a šindele, tak pro následné technické dotazy a objasnění nebo pro eventuelní asistenci při pokládce

PŘI DŮKLADNÉM DODRŽENÍ NAŠICH RAD O POKLÁDCE, ZARUČUJEME „STOLETOU“ ŽIVOTNOST STŘECHY POKLÁDKY


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky